החל מהצטרפותו של יזם לפארק ועד לרגע פתיחת המפעל או העסק, היזם יזכה לליווי צמוד, הדרכה וסיוע מטעם מנהלת התעשייה בכל פעולה מול הרשויות במטרה להקל בהליך קבלת האישורים עד לחתימה על ההסכמים. להלן השלבים העיקריים בתהליך אישור רכישה ובניית המפעל בפארק: 
 • פגישת הכרות
 • ביקור התרשמות של הצוות המקצועי במפעל
 • בדיקה ראשונית של נושאי איכות הסביבה והתאמת המפעל לתקנון התב"ע של הפארק
 • הגשת בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה באמצעות המנהלת להקצאת קרקע תוך פטור ממכרז
 • ועדת איתורים (המלצה להקצאת הקרקע המבוקשת)
 • תשלום דמי פיתוח תשתיות למנהלת
 • בחינה מפורטת של נושאי איכות הסביבה בתהליך של שאלון סביבתי
 • הפניה לוועדה המקומית לתכנון ובניה לקבלת מידע תכנוני מפורט
 • תכנון אדריכלי
 • אישור התכניות על ידי הועדה האדריכלית של המנהלת ומתן המלצה לוועדה לדון בבקשה להיתר בניה
 • אישור העסקה על ידי מנהל מקרקעי ישראל וחתימת הסכם פיתוח עם היזם
 • תשלום דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל
 • קבלת היתר בניה
 • בנית המפעל
 • חנוכת הבית
 • קבלת רישיון עסק
דילוג לתוכן