הוצאות לפני בנייה

דמי טיפול מנהלת: יקבעו במועד הרכישה.
דמי פיתוח תשתיות: 175,000 – 256,000 ש"ח.
שווי  למנהל מקרקעי ישראל: יקבע על פי חוות דעת שמאי מטעם רשות מקרקעי ישראל.
מס רכישה: 6% מדמי החכירה ומדמי פיתוח תשתיות על פי המצב בפועל.

הוצאות לאחר הבנייה

ארנונה – עפ"י צו הארנונה המתפרסם אחת לשנה בתחילת שנת הכספים על ידי עיריית אופקים. פירוט ארנונה לשנת 2019.
היטל ביוב – ישולם ישירות לתאגיד מי שבע בעת הגשת הבקשה להיתר בניה.
תשלומים נוספים כגון חשמל, טלפון, אינטרנט וכו' – על חשבון היזם.
 
דילוג לתוכן