אזור תעשיה אופקים הוא אחד משטחי התעשיה האטרקטיביים, המגוונים, והמתפתחים ביותר במרחב הנגב. המיקום, האוכלוסייה המגוונת, המענקים והתמיכות מטעם משרד התמ"ת ומשרד הכלכלה והתעשיה – כל אלו מאפשרים קרקע נוחה ופורה להשקעה ארוכת טווח על ידי יזמים ומשקיעים. 

מנהלת התעשייה הפועלת תחת החברה הכלכלית לפיתוח אופקים הוקמה ע"י עיריית אופקים ומהווה זרוע תכנונית, ניהולית וביצועית עירונית, המסייעת לעירייה בקידום ופיתוח מתמיד של העיר. 

כנגזרת מכך, החברה יוזמת, מתכננת ומלווה פרויקטים מגוונים לפיתוח העיר אופקים, ובמקביל מייעצת ומסייעת ליזמים, לתעשיינים ולמשקיעים בכל הקשור לתכנון והקמה של מיזמים בעיר. כך, המנהלת דואגת להעניק את מלוא הסיוע בתהליך קבלת האישורים הנדרשים להקמת המיזמים והיא נותנת ליווי מקצועי לכל אורך תהליך קליטת המיזם. 

החברה מקיימת שיתופי פעולה עסקיים נרחבים עם עיריית אופקים, עמותות, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים, וזאת במטרה ליצור רווחים והון עצמי שיהוו קרקע פוריה למתן שירותים ולקידום עבודות פיתוח, תשתית ובינוי במרחב העיר. כך, החברה מקדמת הן יזמים מכל רחבי הארץ והן עובדים המגיעים מהעיר ומחוצה לה.

 כיום יש במרחב העיר מגוון עסקים בהם תעשייה קלאסית, מבני מלאכה ומסחר והן תעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה. 

יצוין כי אזור אופקים הוגדר כאזור עדיפות לאומית א', לאור כך משקיעים ויזמים זכאים למענקים, פטור ממס והטבות נוספות מטעם משרד הכלכלה.  בנוסף, עלות הקרקע עומדת על 31% מהערך שווי המגרש המלא אשר נקבע על פי הערכת שמאי ורשות מקרקעי ישראל. כך, אופקים הופכת לאחת מהערים בעלות תנופת הבנייה התעשייתית מהגדולות בישראל.

דילוג לתוכן